Ako nastaviť Site Search Tracking v Google analytics

Ak sa na Vašich stránke nachádza väčšie množstvo článkov a obsahu, tak je prirodzenou požiadavkou marketérov zistiť, čo ľudia na našich stránkach vyhľadávajú. Ak máme implementovaný sledovací kód Google analytics (GA), tak ďalším dôležitým krokom je povoliť Site search tracking v rozhraní Google analytics.

ADMIN – Account Settings – View Settings

Po rozkliknutí View settings úplne dole musíme povoliť Site search Tracking

Po aktivovaní, musíme zadať Query parameter.

Keď na stránke je povolené vyhľadávanie a je zapnutý parameter Site Search Tracking v GA, za query parametrom v URL linku po jeho zadaní, uvidíte vyhľadávaný výraz.

Po takomto nastavení, by sa obrazovka v GA mala nasledujúce dni z meniť z prázdnej stránky na stránku s vyhľadávanými výrazmi na našej stránke.

Tieto údaje nájdete v GA v časti Behaviour – Site Search